The lesser evil? The ethics of research animals / Det mindste onde? Om forsøgsdyr og etik

The lesser evil? 

The ethics of research animals

Mickey Gjerris, Associate Professor, University of Copenhagen

Using animals in research and within the world of medicine has been a controversial subject for many years. Is it justifiable to sacrifice other living creatures to gain a better understanding of the world and alleviate and cure human diseases? Most will probably answer ”yes” to these questions, but at the same find that there are limits to how far we can go. The debate on research animals is an ethical debate that raises questions such as: What is animal welfare? Should you kill animals? What is the right relation between humans and animals? How to fulfill "the 3R´s”?

The workshop will begin with a talk that situates the debate on research animals in an ethical context and illuminates the ethical conflicts and dilemmas integral to the use of animals in research. Afterwards the participants will be challenged to reflect on some examples of how animals are used in research and discuss them on the basis of their own experiences. Finally the participants will be challenged to consider whether including concepts such as 'tragedy' and 'guilt' and 'remembrance' in the debate could lead to changes in the way animals are used: What would happen, if we did not ask ”How to be good?”, but rather ”What guilt would we rather carry”?

Course programme:

10:00-11:00: Talk, Mickey Gjerris

11:00-11:15: Coffee

11:15-12:15: Workshop 1: What is at stake. Examples for debate

12:15-13:15: Lunch

13:15-14:00: Workshop 2: Another perspective: Tradegy, guilt and remembrance

Lecturer:

Mickey Gjerris (1969) is an Associate Professor in Bioethics at the Faculty of Science, University of Copenhagen. He holds a master of Theology and a Ph.D. in Bioethics. Since 2004 he has worked at natural scientific institutions with different aspects of the ethical relationship between humans and nature, focusing on areas such as animals, agriculture, biotechnology, climate change and ecology. He has published extensively on these subjects and put out several books on the subjects of ethics and nature. In October 2017 he, together with two colleagues, publishes “Animal ethics in animal research” at Cambridge University Press.

When:

Friday 22 September 2017.

Where:

SCANBUR A/S, Silovej 16-18, 2690 Karlslunde.

Price:

EUR 295 (includes lunch & coffee).

Language:

English or Danish depending on participants' preference.

Registration:

Registration is binding 1 month prior to course taking place (i.e. 22 August 2017). No refunds after this date. In case we do not receive enough registrations to compile a fully booked course, the course will be cancelled. This will be announced at least 1 month prior to the course taking place (i.e. 22 August 2017).

Deadline for registration:

Friday 15 September 2017.

Det mindste onde?

Om forsøgsdyr og etik

Mickey Gjerris, Lektor, Københavns Universitet

Anvendelsen af dyr i forskning og udvikling af bl.a. medicin og behandlingsmetoder har længe været et kontroversielt emne. Kan vi tillade os at bruge andre levende væsener til at blive klogere på verden - og til at forstå, lindre og helbrede vores egne sygdomme? For de fleste er svaret ja, men samtidig er der grænser for, hvor langt vi kan gå. Debatten om forsøgsdyr er en etisk debat, der rummer spørgsmål som: Hvad er dyrevelfærd? Må man slå dyr ihjel? Hvad er det rette forhold mellem menneske og dyr? Hvordan opfylder man bedst ”The 3R´s”?

Workshoppen består først af et oplæg, der sætter forsøgsdyrsdebatten ind i en etisk sammenhæng og stiller skarpt på de etiske konflikter og dilemmaer, som anvendelsen af forsøgsdyr rejser. Så følger en diskussion mellem deltagerne af udvalgte eksempler på brugen af forsøgsdyr under inddragelse af egne erfaringer. Endelig vil deltagerne bliver udfordret til at reflektere over og diskutere, om det at inddrage begreber som 'tragedie' og 'skyld' og 'ihukommelse' i forbindelse med debatten om forsøgsdyr, kunne føre til en ændret praksis på området: Hvad ville der ske, hvis vi ikke spurgte: ”Hvordan gør vi det gode?”, men i stedet ”Hvilken skyld kan vi bedst bære?”

Dagens program:

10:00-11:00: Oplæg, Mickey Gjerris

11:00-11.15: Kaffe

11:15-12:15: Workshop 1: Hvad er på spil? Eksempler til debat

12:15-13.15: Frokost

13.15-14.00: Workshop 2: Et andet perspektiv: Tragedie, skyld & i hukommelse

Underviser:

Mickey Gjerris (1969) er lektor i bioetik ved Københavns Universitet. Mickey har i en årrække forsket i emnefeltet natur, menneske og teknologi og udgivet en lang række artikler og bøger om etiske emner. Han er en flittigt brugt ekspert, debattør og foredragsholder omkring emner som dyreetik, fødevareetik, klimaforandringer og medicinsk etik. I efteråret 2017 udgiver han sammen med to kollegaer bogen ”Animal ethics in animal research” på Cambridge University Press.

 

Hvornår:

Fredag d. 22. september 2017.

Hvor:

SCANBUR A/S, Silovej 16-18, 2690 Karlslunde.

Pris:

DKK 2.195 / EUR 295 (inklusiv frokost & kaffe).

Sprog:

Kurset afholdes på dansk eller engelsk, alt efter hvad kursisterne foretrækker.

Tilmelding:

Tilmeldingen er bindende én måned, før kurset finder sted (d.v.s. pr. 22. august 2017). Aflysning efter denne dag vil medføre opkrævning af den fulde kursus-pris. I tilfælde af for få deltagere vil kurset ikke blive afholdt. Dette vil blive meddelt til alle tilmeldte, senest en måned før kurset afholdes (d.v.s. senest 22. august 2017).

Deadline for tilmelding:

Fredag d. 15. september 2017.